"Zakład Usług Komunalnych " sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawy w 2014 r. oleju opałowego grzewczego.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 40981-2014 z dnia 27.02.2014