(754) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Krosinku

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF