Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie zawiadamia o udzieleniu zamówienia na dostawy w 2014 r węgla kamiennego

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 58788-2014 z dnia 19.02.2014 r.