(751) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie działek gminnych na terenie wsi Czapury.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowne zapytanie.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF