(750) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie eliminacji zagrożenia w ruchu drogowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF