(748) Wniosek radnego Jana Marciniaka w sprawie posprzątania chodnika przy ul. Kolejowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF