(749) Zapytanie radnego Jana Marciniaka w sprawie przyznanego tytułu Gmina 5!

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF