(746) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie wykonania studni chłonnych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF