(745) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Uzupełnienie wniosku i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF