(744) Wniosek radnego Jacka Rogalki w sprawie projektu budowy chodnika w ul. Łąkowej w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF