(743) Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie finansów Gminy Mosina.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF