(734) Wniosek radnej Małgorzaty Twardowskiej o oddelegowanie przedstawiciela Gminy Mosina na spotkanie dotyczące opracowania planu transportowego oraz o zajęcie stanowiska w sprawie tego opra

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF