(742) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie wytyczenia objazdu związanego z przyszłą budową tunelu pod linią kolejową Poznań-Wrocław.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF