(741) Wniosek radnego Jacka Szeszuły w sprawie zabezpieczenia terenu po Barwie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Przekazanie sprawy według właściwości.PDF

Zapytanie w sprawie braku odpowiedzi oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF