(740) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie sytuacji w mosińskiej służbie zdrowia.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF