(738) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego o pilną naprawę lampy oświetleniowej w ciągu ul. Lipowej w Pecnej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF