(737) Zapytanie radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie budynku Ośrodka Zdrowia w Mosinie.

Zapytanie oraz pismo przekazujące sprawę Burmsitrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF