(736) Wniosek radnej Wiesławy Mani o ujęcie ul. Leśnej w Krośnie w wykazie ulic do posypywania zlodowaceń w okresie zimowym.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF