(735) Wniosek radnego Mariana Osucha o wykonanie projektu chodnika w ul. Bankowej w Wiórku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF