(733) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wytyczenia i oznaczenia w widoczny sposób odcinka ul. Wiśniowej na Osiedlu Leśnym w Czapurach między ul. Czereśniową i ul. Morelową

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF