(732) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie szkoleń pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2013

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Pismo informujące o terminie udzielenia odpowiedzi.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF