(731) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wyrównania ul. Strzałowej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF