(730) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie podziału działek na osiedlu Przy Dębach w Rogalinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF