(729) Zapytania radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie kosztów opracowania strategii rozwoju i strategii promocji

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF