(728) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia Koncepcji zagospodarowania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego dla miasta Mosina

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF