(726) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wymiany kosza na śmieci w rejonie skrzyżowania ul. Strzeleckiej z ul. Leszczyńską w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF