(725) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie wywiezienia resztek krawężników betonowych i ziemi u zbiegu skrzyżowania ulic: Strzałowej i Strzeleckiej w Mosinie

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF