(724) Zapytanie radnego Jacka Szeszuły w sprawie zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Mosina od 2014 roku

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Ponowne zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Radny zrezygnował z udzielenia mu odpowiedzi pisemnej.