(721) Zapytania radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie objazdów w trakcie budowy tunelu kolejowego w ciągu ul. Śremskiej w Mosinie oraz w sprawie kontroli hydrantów w rejonie Studni Napoleon

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF
Druga udzielona odpowiedź.PDF