(720) Zapytania radnego Jacka Szeszuły w sprawie budynku po byłej szkole prywatnej przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie

Zapytania i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF