(718) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Mosina na 2014 rok dotyczących koncepcji i rozbudowy SP w Krosinku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF
Udzielona odpowiedź.PDF