(719) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie siłowni w Ptasim Parku.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF