(717) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej wykazu obowiązujących i opracowywanych planów miejscowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF