(716) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie wieloletniego planu sporządzania planów miejscowych.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF