Uchwała Nr LII/363/13 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Daszewicach

Uchwała Nr LII/363/13.PDF