Uchwała Nr LII/356/13 zmieniająca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 42/3, 3257, obręb Mosina

Uchwała Nr LII/356/13.PDF