Uchwała Nr LII/355/13 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo - zachodnich terenów wsi Czapury

Uchwała Nr LII/355/13 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/355/13.JPG