(714) Wniosek radnego Kordiana Kleibra w sprawie zmiany lokalizacji pojemników na odzież używaną, stojących przy ul. Strzeleckiej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF