(713) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o interwencję w sprawie oświetlenia ul. Dworcowej.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF