(712) Wniosek radnego Kordiana Kleibra o interwencję w sprawie ul. Strzałowej

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF