(710) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie ustalenia objazdów w Mosinie.

Wniosek oraz pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF