(709) Wniosek radnego Jerzego Falbierskiego w sprawie oznakowania dróg gminnych w Krajkowie.

Wniosek oraz pismo przekauzjące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF