(707)Zapytania radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie porządku i czystości w gminie.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź-załącznik.PDF