(705) Zapytania radnego Waldemara Wiązka w sprawie liczby zameldowanych mieszkańców na terenie Gminy Mosina.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF