(706) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie równania ulic w Krosinku i Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sparwę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF