(704) Zapytania radnego Piotra Wilanowskiego w sprawie organizacji 1 Rajdu Wielkopolskiego.

Zapytania oraz pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF