(703) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w spr. wprowadzenia dodatkowego kursu linii 691.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę  Burmistrzowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF