(702)Wnioski radnego Waldemara Wiązka w spr.: oczyszczenia kanału Olszynka, wyprostowania znaku drogowego, wyrównania ul. Leśnej w Krośnie.

Wniosek oraz pismo przekazujące sprawę Burmistzrowi Gminy Mosina.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF

Udzielona odpowiedź.PDF