Uchwała Nr L/342/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami przy ulic

Uchwała Nr L/342/13 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/342/13.JPG