Uchwała Nr L/341/13 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Wiórek

Uchwała Nr L/341/13 wraz z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3.PDF
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/341/13.JPG